CBA直播 风云直播网 NBA直播 中超直播 英超直播 西甲直播 德甲直播 意甲直播 欧冠直播 亚冠直播 世界杯直播 欧洲杯直播 亚洲杯直播 奥运会直播
北京时间3月28日晚,季后赛1/4决赛第二场新疆队主场迎战广厦队。新疆队依靠小外援的强势发挥在上半场就占据了...
04月06日
19:35
常规赛
已完场
87:70
19:35
常规赛
已完场
109:87
19:35
常规赛
已完场
117:103
19:35
常规赛
已完场
101:96
19:35
常规赛
已完场
128:104
19:35
常规赛
已完场
121:74
19:35
常规赛
已完场
107:96
19:35
常规赛
已完场
113:112
19:35
常规赛
已完场
102:107
19:35
常规赛
已完场
95:128
04月02日
19:35
常规赛
已完场
119:102
19:35
常规赛
已完场
93:110
19:35
常规赛
已完场
102:94
19:35
常规赛
已完场
103:88
19:35
常规赛
已完场
125:109
19:35
常规赛
已完场
102:116
19:35
常规赛
已完场
93:81
20:00
常规赛
已完场
121:103
04月01日
19:35
常规赛
已完场
77:92
19:35
常规赛
已完场
121:111
03月31日
19:35
常规赛
已完场
95:97
19:35
常规赛
已完场
124:117
19:35
常规赛
已完场
102:87
19:35
常规赛
已完场
124:97
19:35
常规赛
已完场
105:96
20:00
常规赛
已完场
147:107
03月30日
19:35
常规赛
已完场
90:98
19:35
常规赛
已完场
85:119
19:35
常规赛
已完场
106:95
19:35
常规赛
已完场
84:100
03月29日
19:35
常规赛
已完场
123:122
19:35
常规赛
已完场
131:78
19:35
常规赛
已完场
113:104
19:35
常规赛
已完场
99:103
03月28日
19:35
常规赛
已完场
120:113
19:35
常规赛
已完场
98:115
19:35
常规赛
已完场
82:101
19:35
常规赛
已完场
115:93
19:35
常规赛
已完场
77:89
19:35
常规赛
已完场
100:116
03月27日
19:35
常规赛
已完场
92:110
19:35
常规赛
已完场
113:110
03月26日
19:35
常规赛
已完场
111:85
19:35
常规赛
已完场
81:105
19:35
常规赛
已完场
96:85
19:35
常规赛
已完场
111:97
19:35
常规赛
已完场
111:129
19:35
常规赛
已完场
120:103
03月25日
19:35
常规赛
已完场
117:77
19:35
常规赛
已完场
96:113
03月24日
19:35
常规赛
已完场
95:79
19:35
常规赛
已完场
120:109
19:35
常规赛
已完场
107:121
19:35
常规赛
已完场
106:115
19:35
常规赛
已完场
122:103
19:35
常规赛
已完场
96:69
20:00
常规赛
已完场
94:91
03月23日
19:35
常规赛
已完场
118:113
19:35
常规赛
已完场
95:71
19:35
常规赛
已完场
105:86
03月22日
19:35
常规赛
已完场
116:110
19:35
常规赛
已完场
94:87
19:35
常规赛
已完场
93:106
20:00
常规赛
已完场
119:106
03月21日
19:35
常规赛
已完场
113:66
19:35
常规赛
已完场
99:102
19:35
常规赛
已完场
110:101
19:35
常规赛
已完场
90:104
19:35
常规赛
已完场
101:108
19:35
常规赛
已完场
112:86
03月20日
19:35
常规赛
已完场
127:101
19:35
常规赛
已完场
118:102
03月19日
19:35
常规赛
已完场
117:111
19:35
常规赛
已完场
125:108
19:35
常规赛
已完场
101:79
19:35
常规赛
已完场
76:93
19:35
常规赛
已完场
107:125
19:35
常规赛
已完场
91:109
03月18日
19:35
常规赛
已完场
99:106
19:35
常规赛
已完场
77:109
03月17日
19:35
常规赛
已完场
104:107
19:35
常规赛
已完场
94:103
19:35
常规赛
已完场
92:104
19:35
常规赛
已完场
93:95
19:35
常规赛
已完场
96:103
19:35
常规赛
已完场
113:87
03月16日
19:35
常规赛
已完场
135:107
19:35
常规赛
已完场
108:96
19:35
常规赛
已完场
106:94
19:35
常规赛
已完场
103:93
03月15日
19:35
常规赛
已完场
105:120
19:35
常规赛
已完场
119:94
19:35
常规赛
已完场
96:82
19:35
常规赛
已完场
108:102
19:35
常规赛
已完场
92:98
03月14日
19:35
常规赛
已完场
120:123
19:35
常规赛
已完场
100:115
19:35
常规赛
已完场
98:81
19:35
常规赛
已完场
119:100
20:00
常规赛
已完场
97:102